Giá Xe cập nhật

Bảng Giá Xe
Honda BRV G (Bản tiêu chuẩn): 661 triệu đ
Honda BRV L (Bản cao cấp): 705 triệu đ
Bảng Giá Xe
Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ): 418 triệu đ
Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng): 448 triệu đ
Brio RS (cam/đỏ): 450 triệu đ
Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng): 452 triệu đ
Brio RS 2 màu (cam/đỏ): 454 triệu đ
honda city new
Honda City G (Bản tiêu chuẩn): 559 triệu đ
Honda City L (Bản giữa): 589 triệu đ
Honda City RS (Bản cao cấp): 609 triệu đ
Bảng Giá Xe
Honda Civic E (Bản tiêu chuẩn): 730 triệu đ
Honda Civic G (Bản giữa): 770 triệu đ
Honda Civic RS (Bản cao cấp): 870 triệu đ
Bảng Giá Xe
Honda HRV G (Bản tiêu chuẩn): 699 triệu đ
Honda HRV L (Bản giữa): 826 triệu đ
Honda HRV RS (Bản cao cấp): 871 triệu đ
Bảng Giá Xe
Honda CR-V 1.5 E: 998 triệu đ
Honda CR-V 1.5 G: 1,048 tỷ đ
Honda CR-V 1.5 L: 1,118 tỷ đ
Honda CR-V LSE: 1,138 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang): 1,319 tỷ đ
Honda Accord (Trắng ngọc trai): 1,329 tỷ đ