Giá Xe cập nhật

honda-crv-2024
Honda CRV G (Bản tiêu chuẩn): 1,109 tỷ đ
Honda CRV L (Bản 1 Cầu): 1,159 tỷ đ
Honda CRV L AWD (Bản 2 Cầu): 1,310 tỷ đ
Honda CRV e:HEV RS (Bản Hybrid): 1,259 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Honda BRV G (Bản tiêu chuẩn): 661 triệu đ
Honda BRV L (Bản cao cấp): 705 triệu đ
honda city new
Honda City G (Bản tiêu chuẩn): 559 triệu đ
Honda City L (Bản giữa): 589 triệu đ
Honda City RS (Bản cao cấp): 609 triệu đ
Bảng Giá Xe
Honda Civic E (Bản tiêu chuẩn): 730 triệu đ
Honda Civic G (Bản giữa): 770 triệu đ
Honda Civic RS (Bản cao cấp): 870 triệu đ
Bảng Giá Xe
Honda HRV G (Bản tiêu chuẩn): 699 triệu đ
Honda HRV L (Bản giữa): 826 triệu đ
Honda HRV RS (Bản cao cấp): 871 triệu đ
Bảng Giá Xe
Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang): 1,319 tỷ đ
Honda Accord (Trắng ngọc trai): 1,329 tỷ đ